Design

At designe den rigtige løsning inden kontrakten med ERP-leverandøren underskrives, er essentielt for et succesfuldt projekt. En dybdegående og gennemarbejdet designfase er fundamentet for, at du som kunde får en tilfredsstillende løsning. Hos Procomit har vi derfor udviklet et designflow, som sikrer at alle væsentlige elementer og faldgruber belyses. I denne fase kan vi blandt andet stå for datakonverteringen. Det er en milepæl i ethvert projekt, der kan bremse et projekt hvis det skydes til næste fase. Derudover gør vi meget ud af, at processejerne får en intro til Dynamics NAV. Dette gøres ved uddannelsesdage med relevante nøglepersoner fra virksomheden.

Procomit ser mennesket i IT-projektet og har hele tiden den menneskelige del med. Ved at nøglepersonerne allerede så tidligt i projektet får intro til systemet skabes der en forståelse for dette. Et IT-projekt lykkes ikke alene med den bedste teknik, menneskerne bag skal være klar til at bruge systemet. Derfor er Procomits vigtigste opgave at bygge bro mellem mennesker og teknolog!

  • Kravspecifikation: Vi udarbejder en detaljeret kravspecifikation, der beskriver hvad løsningen skal indeholde for at leve op til dine ønsker og behov.
  • Indhentning og sammenligning af tilbud: Vi indhenter og sammenligner tilbud fra landets bedste ERP-leverandører, og sikrer det helt rigtige match for dig.
  • Designdokument: Kravspecifikationen og ERP-leverandørens tilbud kobles sammen og danner det endelige designdokument. Det danner grundlag for den endelige løsning.
  • Kontrakt: Vi kan forhandle kontrakten med ERP-leverandøren på plads på vegne af dig, og sikre optimale vilkår inden den underskrives.

Vi bygger bro mellem teknologi og mennesker

Procomits formål er at rådgive og tilbyde den bedste projektledelse til dig og din virksomheden gennem hele jeres IT-projekt. Vi har altid kunden i fokus, det vil sige, vi har dine briller på gennem hele projektet og rådgiver dig til de løsninger, der giver bedst mening i forhold til jeres virksomheds behov.

Luk menu

Bliv ringet op

UDFYLD DINE KONTAKTINFORMATIONER OG BLIV KONTAKTET I DAG.